Nová webstránka KSTZ Banská Bystrica

Na krajskej konferencii KSTZ Banská Bystrica, ktorá sa konala dňa 28.5.2015 v Lučenci, bolo prijaté rozhodnutie o založení novej webstránky. Založením novej internetovej stránky bol poverený Bc. Oliver Kovács. VV KSTZ Banská Bystrica sa rozhodol pre nákup internetovej domény www.kstzbb.sk, na ktorej bude táto stránka čoskoro dostupná. Do doby nákupu a implementácie novej domény bude stránka KSTZ Banská Bystrica dostupná na adrese www.kstzbb.webnode.sk.