INFO: Školenie trénerov

SSTZ v polovici septembra získalo súhlas ministerstva školstva na ďalšie vzdelávanie trénerov...viac info nájdete v dokumente od pani predsedkyne MVK RNDr. Marty Brúderovej.

SSTZ - školenie trénerov 2015.pdf (370493)