Info pre kluby pracujúce s mládežou - FINANČNÁ PODPORA

Úvodné informácie o FINANČNEJ PODPORE ZO SSTZ pre športové kluby, ktoré pracujú s mláďežou.

List_podpora_mladeze