Info pre kluby pracujúce s mládežou - FINANČNÁ PODPORA

Úvodné informácie o FINANČNEJ PODPORE ZO SSTZ pre športové kluby, ktoré pracujú s mláďežou.

List_podpora_mladeze

Administrátor stránky

Bc. Oliver Kovács +421 908 907 066 kstzbb@gmail.com