Hodnotiaca správa zo školenia rozhodcov

26.-27.2.2016 sa v Žiari nad Hronom konali seminár a školenie pre rozhodcov nášho kraja. Hodnotiacu správu z tohoto školenie nájdete nižšie.

Správa zo školenia rozhodcov, Žiar, február 2016.docx (33236)