Extraliga zmiešaných družstiev mladšieho žiactva 2023/2024

Informácia o možnosti prihlásenia sa do súťaže zmiešaných družstiev mladšieho žiactva pre súťažný ročník 2023/2024

Extraliga zmiešaných družstiev mladšieho žiactva 2023/2024