Dotácia SSTZ

KSTZ Banská Bystrica obdržalo od SSTZ avízo o udelení dotácie vo výške 650€. Uvedená dotácia je 1/3 vybraných poplatkov za registráciu hráčov z nášho kraja v období od 1.7.2015 do 30.6.2016.

Zároveň zverejňujeme aj štruktúru zaplatených registračných poplatkov a štruktúru avizovanej dotácie pre KSTZ Banská Bystrica v členení na jednotlivé kluby a jednotlivé ObSTZ.

Avízo_o_pridelení_dotácie_SSTZ_2016.pdf (314130)

Dotácia_SSTZ_štruktúra_2016.xlsx (12264)