Dohrávanie súťaží 3. a 4.ligy

Výkonný výbor KSTZ BB na svojom zasadnutí dňa 3.3.2022 rozhodol o dohraní súťaží podľa článku 18. písmeno J bod 2. rozpisu súťaže pre ročník 2021/2022 (citovaný na konci ) 
Cieľom je dohrať súťaž do stavu aby mohla byť vyhodnotená a bol umožnený postup do vyšších súťaží.
Aj napriek rozhodnutiu KSTZ ZA o anulovaní súťaže, VV SSTZ rozhodol, že zo súťaží riadených SSTZ budú musieť byť realizované postupy a zostupy.
To znamená, že aj KSTZ ZA bude musieť nájsť spôsob riešenia tejto situácie.
Veríme, že sa podarí nájsť spoločné riešenie aj pre regionálne a krajské súťaže.
Súťaže 3. a 4.ligy KSTZ  BB  budú pokračovať nasledovne : 
- 3.liga - 19.3.2022 - 5.dvojkolo, 2.4.2022 - 6.dvojkolo
- 4.liga - od víkendu 18.-20.3.2022 do  1.-3.4.2022 týždenne kolami 9,10,11.
 
Všetky odložené stretnutia v 3.lige do do 4.kola a v 4.lige do 8.kola je nutné odohrať do 20.3.2022 ( vedúci konkrétnych družstiev dostali info mailom )
 
Článok 18. rozpisu súťaže : 
V mimoriadnom prípade, kedy bude nutné súťaž prerušiť a nebude možné kompletné odohranie stretnutí a
všetkých kôl v súťaži, súťaž sa bude hodnotiť nasledovne:
2.) Ak bude odohraný počet stretnutí-kôl súťaže v rozmedzí od 50% do 80%, súťaž nebude
anulovaná, ale bude vyhodnotená po prvej polovici. Nebudú sa brať do úvahy žiadne
stretnutia odvetnej časti a súťaž sa vyhodnotí na základe skutočnosti, že aspoň raz odohral
každý s každým.