Dodatok k rozpisu súťaží SPM 2021-22

Dňa 14.1.2022 VV SSTZ rozhodol,že od 22.1.2022 sa bude pokračovať v turnajoch SPM. Z dôvodu vyhlášky ÚVZ SR 2/2022 VV mierne upravil rozpis SPM

Dodatok : sstz.sk/subory/aktuality/Dodatok%20%C4%8D.1%20k%20rozpisu%20s%C3%BA%C5%A5a%C5%BE%C3%AD%20SPM%202021-22.pdf