Dodatok k dlhodobým súťažiam riadených SSTZ 2021-22

Dňa 14.1.2022 VV SSTZ rozhodol,že od 28.1.2022 sa bude pokračovať vo všetkých dlhodobých súťažiach riadených SSTZ v režime OP. Dorastenecká extraliga v režime OTP

Dodatok : sstz.sk/subory/aktuality/Dodatok%20%C4%8D.1%20k%20dlhodob%C3%BDm%20s%C3%BA%C5%A5a%C5%BEiam%20riaden%C3%BDch%20SSTZ%202021-22.pdf