Databáza hráčov

Zverejňujeme aktuálnu databázu hráčov nášho kraja k 30.11.2016. V databáze nájdete informácie o každom hráčovi nášho kraja, ktorý je registrovaný v SSTZ. Na základe upozornení od hráčov boli aktualizované najmä hosťovania.

KSTZ BB databaza hráčov k 30.11..pdf (834319)