Bodovací turnaj mladšieho žiactva BB-ZA kraja

V nedeľu 19.2.2023 sa v Žiari nad Hronom uskutoční Bodovací turnaj mladšieho žiactva ( nar. 1.1.2010 a mladší ) Banskobystrického a Žilinského kraja. 

Propozície : turnaje.sstz.sk/data/files/propozicie-kbt-za-bb-mladsie-ziactvo-zh-19-2-2023-430-1675682068.pdf

Registrácia : turnaje.sstz.sk/turnaj/bodovaci-turnaj-mladsieho-ziactva-bb-za-ziar-nad-hronom-19-2-2023/registration