Bodovací turnaj mladšieho žiactva BB-ZA kraja

V nedeľu 4.12.2022 sa vo Zvolene uskutoční Bodovací turnaj mladšíeho žiactva  U13 Banskobystrického a Žilinského kraja. V propozíciach je aj mapka miesta turnaja.

Propozície : turnaje.sstz.sk/data/files/propozicie-kbtm-bb_zamlziac04122022zvolen1-354-1669379069.pdf

Registrácia : turnaje.sstz.sk/turnaj/krajsky-bodovaci-turnaj-bb-a-za-mladsieho-ziactva/registration