Bodovací TURNAJ MLÁDEŽE Banskobystrického a Žilinského kraja - ROČNÍK 2021/2022

V nedeľu 27.3.2022 sa v Ružomberku uskutoční bodovací turnaj najmladšieho žiactva ( nar. 1.1.2011 a mladší) a staršieho žiactva (nar. 1.1.2007 a mladší) Banskobystrického a Žilinského kraja.

Prppozície : Propozicie_1. BTM BB_ZA 2022.docx (16122)

Registrácia : turnaje.sstz.sk/turnaj/bodovaci-turnaj-mladeze-pre-najmladsie-a-starsie-ziactvo-bb-za-kraj/registration