AKTÍV pre súťaže riadené KSTZ BB

Dňa 26.8.2022 o 16:00 sa uskutoční aktív pre 2.ligu, 3. ligu a 4.ligu v priestoroch telocvične Technickej univerzity vo Zvolene.

Účasť zástupcov družstiev je nutná hlavne z dôvodu schvaľovania systémov súťaže v jednotlivých ligách. Zástupcu (vedúceho, ďalej len "zástupca") družstva uvádza každé družstvo v prihláške do súťaže. V prípade, že družstvo tohoto zástupcu nevie na aktív vyslať uvedie v prihláške aj osobu, ktorá bude družstvo na aktíve zastupovať. Akceptuje sa aj úradne overené splnomocnenie od zástupcu družstva uvedeného v prihláške.