9.9.2016 - AKTÍV 3.ligy

Dňa 9.9.2016 o 16:30 sa uskutoční aktív zástupcov družstiev 3.ligy v zasadacej miestnosti Technických služieb v Žiari nad Hronom (ulica Alexandra Dubčeka). Týmto pozývame zástupcov jednotlivých družstiev.

 
2016/2017, ktorý sa uskutoční 9. septembra 2016 v Žiari nad Hronom (presné miesto bude upresnené
 
a zverejnené na stránke KSTZ BB) so začiatkom o 16:30 hod. nasledovným programom:
 
1/ Kontrola prihlášok – zaplatenie súťažných vkladov – Stanislav Hartwig, Miroslav Kačáni
 
2/ Kontrola a potvrdenie súpisiek s registračnými preukazmi – Stanislav Hartwig
 
3/ Vyhodnotenie priebehu Konferencie SSTZ a úlohy na nasledujúce obdobie - Jozef Barniak
 
4/ Prejednanie návrhu koncepcie žiackych, dorasteneckých krajských súťaží a súťaží dospelých mužov a
 
žien v súťažnom ročníku 2016/2017. – Peter Cerovský
 
5/ Vyžrebovanie súťaže 3. ligy
 
6/ Prejednanie návrhov na usporiadanie miesta MK dospelých, žiakov jednotlivcov pre rok 2017
 
a prejednanie návrhu miesta na usporiadanie kvalifikácie víťazov V. líg pre postup do IV. ligy pre súťažný
 
ročník 2017/2018. – Jozef Barniak
 
7/ Rôzne a diskusia