11.9.2016 KBT Lučenec

11.9.2016 sa uksutoční 1.KBT v Lučenci pre kategórie dorast a ml. žiactvo. Propozície nájdete TU