4.SPM Dorastenky Ružomberok

V sobotu 23.4.2022 sa v Ružomberku uskutoční 4.SPM dorasteniek.

Propozície : turnaje.sstz.sk/turnaj/4-spm-dorastenky-skst-ruzomberok/proposition

Registrácia : turnaje.sstz.sk/turnaj/4-spm-dorastenky-skst-ruzomberok/registration