4.SPM Dorastenci Bratislava

V Bratislave sa v sobotu 23.4.2022 uskutoční 4.SPM dorastencov.

Propozície : turnaje.sstz.sk/turnaj/4-spm-dorastenci-hala-sstz/proposition

Registrácia : turnaje.sstz.sk/turnaj/4-spm-dorastenci-hala-sstz/registration