3.SPM dorast

V nedeľu 13.2.2022 odohraju svoju 3.SPM aj dorastenci ( Bratislava ) a dorastenky ( Žiar nad Hronom ) .Na základe dodatku o SPM si je potrebné pozorne propozície turnaja.

Dorastenci : propozície - turnaje.sstz.sk/turnaj/3-spm-dorastenci-stc-skst-bratislava/proposition

                    registrácia - turnaje.sstz.sk/turnaj/3-spm-dorastenci-stc-skst-bratislava/registration

Dorastenky : propozície - turnaje.sstz.sk/turnaj/3-spm-dorastenky-msk-ziar-nad-hronom/proposition

                    registrácia - turnaje.sstz.sk/turnaj/3-spm-dorastenky-msk-ziar-nad-hronom/registration