3.9.2021-Pozvánka na Krajskú konferenciu

Pozvánka na Krajskú konferenciu konanú dňa 3.9.2021 a návrh rokovacieho a volebného  poriadku .

Pozvánka na Konferenciu KSTZ BB, 3.9. 2021.pdf (629613)

Návrh rokovacieho a volebného poriadku Konferencie KSTZ BB.pdf (575499)