3.9.2021 - Krajská konferencia

Dňa 3.9.2021 sa uskutoční konferencia KSTZ Banská Bystrica v hoteli Luna v Žiari nad Hronom. Pozvánky vrátane programu budú poslané delegátom do 20.8.2021.