2.SPM Dorastenky Bratislava

Dňa 23.1.2022 sa v Bratislave uskutoční 2.SPM dorasteniek. Na základe vydania Dodatku o SPM je si potrebné pozorne prečítať propozície turnaja.

Propozície : turnaje.sstz.sk/turnaj/spm-dorastenky/proposition

Registrácia : turnaje.sstz.sk/turnaj/spm-dorastenky/registration