2.SPM Dorastenci Topoľčany

Dňa 23.1.2022 sa v Topoľčanoch uskutoční 2.SPM dorastencov. Na základe vydania Dodatku o SPM je si potrebné pozorne prečítať propozície turnaja.

Propozície : trn.sstz.sk/turnaj/2-spm-dorastenci-stk-funstar-topolcany/proposition

Registrácia : trn.sstz.sk/turnaj/2-spm-dorastenci-stk-funstar-topolcany/registration