1.SPM najmladší žiaci - Bratislava

Dňa 18.9 sa v hale Škst Aréna Bratislava, Stará Vajnorská 11725/14, Bratislava uskutoční 1. SPM najmladšieho žiactva U11 .Turnaja sa môžu zúčastniť žiaci narodený 1.1.2011 a mladší. Prihlášky doručiť do 17.9.2021 , 19.hod.

Propozície : trn.sstz.sk/turnaj/i-spm-najmladsi-ziaci-stc-skst-bratislava/proposition

Registrácia : trn.sstz.sk/turnaj/i-spm-najmladsi-ziaci-stc-skst-bratislava/registration