1. SPM Dorastenky - Bratislava

V Bratislave  8.10.2022 sa uskutoční 1.SPM dorasteniek U19 ( nar. 1.1.2004 a mladšie )

Propozície : turnaje.sstz.sk/turnaj/1-spm-dorastenky-spoje-bratislava/proposition

Registrácia : turnaje.sstz.sk/turnaj/1-spm-dorastenky-spoje-bratislava/registration