Nahlasovanie výsledkov

Domáce družstvo je povinné do 2 hodín po odohratí druhého stretnutia (3.liga), respektíve do 2 hodín po odohratí stretnutia (4.liga) odoslať fotografiu alebo sken zápisu na mail:
 

vysledky.kstzbb@gmail.com