Zápis o stretnutí v stolnom tenise

Administrátor stránky

Bc. Oliver Kovács +421 908 907 066 kstzbb@gmail.com