Novinky

Posielanie zápisov - Spravodaj č.3

Vzhľadom na masívne rozšírenie používania mobilného internetu a zlepšovanie technických parametrov mobilných telefónov meníme aj povinnosti klubov ohľadom nahlasovania výsledkov zápasov. Po...
Celý článok

Spravodaj č. 2

Vzhľadom na problém s nahrávaním údajov na portál pinec.info vypracoval predseda ŠTK Ing. Jaroslav Zliechovec Spravodaj číslo 2. V tomto spravodaji nájdete potrebné informácie ( výsledky hlasovaní,...
Celý článok