Novinky

Nový Výkonný výbor

Dňa 28.5.2015 boli na krajskej konferencii v Lučenci zvolení dvaja nový členovia VV. Z navrhovaných (Mgr. Michal Glejtek, Bc. Oliver Kovács, Peter Cerovský) boli zvolení Bc. Oliver Kovács a Peter...
Celý článok

Nová webstránka KSTZ Banská Bystrica

Na krajskej konferencii KSTZ Banská Bystrica, ktorá sa konala dňa 28.5.2015 v Lučenci, bolo prijaté rozhodnutie o založení novej webstránky. Založením novej internetovej stránky bol poverený Bc....
Celý článok