Novinky

Nová webstránka KSTZ Banská Bystrica

Na krajskej konferencii KSTZ Banská Bystrica, ktorá sa konala dňa 28.5.2015 v Lučenci, bolo prijaté rozhodnutie o založení novej webstránky. Založením novej internetovej stránky bol poverený Bc....
Celý článok