Novinky

Spravodaj č. 5

Na základe oznámenia správcu budovy Doprastav a.s., kde sa v suteréne administratívnej budovy nachádza aj herňa stolného tenisu sa mení vyžrebovanie kola pripadajúceho na 28. novembra 2015. Viac info...
Celý článok

Preloženie zápasov 3.ligy

Na základe súhlasu všetkých zástupcov účastníkov 3 ligy KSTZ Banská Bystrica sa 3 dvojkolo pripadajúce na 31. októbra 2015 presúva na 7. novembra 2015. Viac informácií nájdete v Spravodaji č.4...
Celý článok

KBT Hliník nad Hronom

Dňa 8.11.2015 sa bude konať KBT v Hliníku nad Hronom. Propozície nájdete tu: https://www.kstzbb.sk/sutaze-mladez/propozicie/
Celý článok

INFO: Školenie trénerov

SSTZ v polovici septembra získalo súhlas ministerstva školstva na ďalšie vzdelávanie trénerov...viac info nájdete v dokumente od pani predsedkyne MVK RNDr. Marty Brúderovej. SSTZ - školenie trénerov...
Celý článok

Dotácia zo SSTZ

KSTZ Banská Bysrica obdržal avízo o udelení dotácie z registrácií od 1.7.2014 do 30.6.2015. Z registrácií hráčov z nášho kraja sa na KSTZ Banská Bystrica tento rok vracia suma 802,- €. Dotácia SSTZ...
Celý článok