Archív článkov

Nový Výkonný výbor

Dňa 28.5.2015 boli na krajskej konferencii v Lučenci zvolení dvaja nový členovia VV. Z navrhovaných (Mgr. Michal Glejtek, Bc. Oliver Kovács, Peter Cerovský) boli zvolení Bc. Oliver Kovács a Peter Cerovský. Následne novozložený VV odsúhlasil nového predsedu KSTZ Banská Bystrica, ktorým sa stal Ing....
Celý článok

Nová webstránka KSTZ Banská Bystrica

Na krajskej konferencii KSTZ Banská Bystrica, ktorá sa konala dňa 28.5.2015 v Lučenci, bolo prijaté rozhodnutie o založení novej webstránky. Založením novej internetovej stránky bol poverený Bc. Oliver Kovács. VV KSTZ Banská Bystrica sa rozhodol pre nákup internetovej domény www.kstzbb.sk, na...
Celý článok

Poďakovanie Mgr. Jurajovi Péterovi a Jaroslavovi Adámekovi

Novozložený VV KSTZ Banská Bystrica by chcel aj touto cestou poďakovať doterajšiemu predsedovi Mgr. Jurajovi Péterovi a doterajšiemu členovi VV KSTZ Banská Bystrica pre prácu s mládežou p. Jaroslavovi Adámekovi, za zásluhy počas niekoľko uplynulých rokov ich činnosti. Dúfame, že novozložený VV KSTZ...
Celý článok